Du sitter lik en spurv

du sitter lik en spurv
rister i takt
høsten følger vognene

- Lene E. Westerås