Nostalgi #II

Motorvogn installasjon på Rørosmuseet