Nostalgi #III

Motorvogn installasjon på Rørosmuseet