Nostalgi #IV

Motorvogn installasjon på Jernbanemuseet

Pappbeger, karaffel, jernring, skruer fra togskinner, ledninger fra toget