Nostalgi #VIII

Motorvogn installasjon på Jernbanemuseet